Internationaal soortenbezit en nakweek


Alle leden van het IRG kunnen hun visbestand, inclusief beschikbare nakweek, bijhouden op www.irg-schweiz.ch/bestand. Ook kan ieder IRG-lid hier het visbestand en beschikbare nakweek van andere leden raadplegen.