Melanotaenia ammeri

Allen, Unmack en Hadiaty, 2008
Ammers regenboogvis

 

Melanotaenia ammeri - photo© Gerald Allen

 

Soortbeschrijving

De kleuring van de mannelijke exemplaren van Melanotaenia ammeri is blauwachtig op het bovenlichaam met een reeks afwisselende mauve tot blauwgrijze en lichtgele strepen corresponderend met elk van de horizontale schaal rijen op de zijde van het lichaam. De middenstreep, ter hoogte van de bovenste borstvin (pectorale vin), is meestal veel donkerder dan de andere strepen. De blauwe strepen hieronder worden geleidelijk minder opvallend en vormen onderbroken stippellijnen. Er is een horizontale, brede blauwachtige strook direct boven de buik. Het bovenste gedeelte van het hoofd is blauw of grijs, terwijl de onderste helft zilverwit is. De rug-, anaal-, buik- en staartvinnen zijn lichtgeel; de borstvinnen doorzichtig met een witte basis. Het kleurpatroon van de vrouwtjes is vergelijkbaar met dat van de mannetjes, behalve dan dat de blauwe en gele tinten van de lichaamsstrepen minder helder zijn. Verder zijn ook de mediaanvinnen hoofdzakelijk doorschijnend, enigszins lichtgeel. Het kenmerkende patroon van afwisselende mauve tot blauwgrijze en gele strepen is uniek onder de soorten van Melanotaenia.

Mannetjes zijn over het algemeen hoger gebouwd dan vrouwen en hebben een meer langwerpige, puntige vorm van de rugvin. De langste, zachte rugvinstralen van de mannetjes bevinden zich op het achterste deel van de vin, in tegenstelling tot die van vrouwen, waar ze op de voorste helft van de vin zitten. Bovendien reit de eerste rugvin van volwassen mannen tot de basis van de tweede of derde straal van de tweede rugvin, terwijl die van de vrouwen niet verder komt dan de eerste straal. Deze soort kreeg de naam "ammeri" ter ere van Max Ammer van Sorong, West-Papoea.

 

Verspreiding en leefgebied

Melanotaenia ammeri is momenteel alleen bekend van de plek waar ze voor het eerst gevonden werden ('type lokaliteit'), een klein beekje dat stroomt naar het noordelijke deel van Argoeni Bay in de buurt van Gusimawa Village. Ongetwijfeld zal de soort ook zwemmen in nabijgelegen stromen, maar de exacte verspreiding moet nog worden vastgesteld. De vindplaats was een smalle (2-3 meter breed), relatief ondiepe (tot ongeveer 0,5 meter) waterstroom met geleidelijke hellingen door bossen, ongeveer een kilometer stroomopwaarts van de zee. De vissen werden verzameld boven zand- en grindbodems met aanzienlijk veel bladafval en takken van dode bomen.

 

Opmerkingen

Melanotaenia ammeri werd verzameld uit een kleine kreek in de buurt van Gusimawa Village, Argoeni Bay, West-Papoea door Gerald Allen en Max Ammer in 2008. De soort is momenteel niet beschikbaar in de aquariumhobby.

 

Literatuur

- Allen G.R., P.J. Unmack & R.K. Hadiaty (2008) Two new species of rainbowfishes (Melanotaenia: Melanotaeniidae), from western New Guinea (Papua Barat Province, Indonesia). Aqua, International Journal of Ichthyology, 14 (4): 209-224.

 

Bron: Home of the Rainbowfish
Auteur: Adrian R. Tappin
Vertaling: Hans Booij