Melanotaenia oktediensis

Allen en Cross, 1980

 

Melanotaenia oktediensis (wildvang) - © foto: Neil Armstrong

 

Soortbeschrijving

Melanotaenia oktediensis is boven de prominente middenstreep koperkleurig tot bruin en onder de streep bleek tot wit. De vis kan een maximale grootte van 12 cm bereiken, maar blijft meestal kleiner dan 10 cm.

 

Verspreiding en leefgebied

Melanotaenia oktediensis is te vinden in zijrivieren van de Ok Tedi River, die een van de belangrijkste stromen is van het bovenste Fly River-systeem. De vis komt zelden voor in de hoofdriver, die voornamelijk wordt bevolkt door Melanotaenia splendida rubrostriata. De zijrivieren van de Ok Tedi River zijn koele, heldere, relatief snelstromende regenwoudbeekjes met rotsachtige bodems. De waterwaarden die in deze habitat zijn gemeten zijn: temperatuur 17-24 °C, pH 7,3 tot 8,7, hardheid 20-80 mg/l CaCO3 en een hoog gehalte aan opgeloste zuurstof van 6,9 tot 10,0 mg per liter.

 

Opmerkingen

Melanotaenia oktediensis werd oorspronkelijk in 1974 verzameld door C. Boyden in de Ok Tedi River bij Tabubil, Papoea-Nieuw-Guinea. Tyson Roberts verzamelde de vissen in 1975 uit het onderste gedeelte van Karamonge Creek, een zijrivier van de Ok Tedi River, tijdens een ichthyologisch onderzoek van de Fly River. De vissen werden ten onrechte geïdentificeerd als Melanotaenia vanheurni, een soort die gevonden wordt in het Mamberamo-bekken, in het noorden van Nieuw-Guinea. Na onderzoek van monsters in het Zoölogisch Museum van Amsterdam en het American Museum of Natural History, New York, benoemden Allen en Cross ze als een aparte soort en noemde hen Melanotaenia oktediensis naar de Ok Tedi River. Beide soorten hebben een relatief langgerekte lichaamsvorm, een prominente middenstreep en worden gekenmerkt door het relatief grote aantal zachte vinstralen in de rug- en anaalvinnen. Het belangrijkste verschil is de positie en de lengte van de middenstreep. Levende exemplaren werden in 1982 ingevoerd in de Australische hobby en werden verspreid naar Europa en Noord-Amerika, maar ze zijn nooit gemakkelijk beschikbaar geweest.

 

Literatuur

- Allen, G. R. and N. J. Cross (1980). Descriptions of five new rainbowfishes (Melanotaeniidae) from New Guinea. Records of the Western Australian Museum 8 (3): 377-396.

- Allen, G.R. (1991) Field guide to the freshwater fishes of New Guinea. Christensen Research Institute, Madang, Papua New Guinea.

 

Bron: Home of the Rainbowfish
Auteur: Adrian R. Tappin
Vertaling: J. de Lange